Al sansepleje til kreative skoler og børnehaver Vi arbejder for, at skabe nærvær i undervisning og leg

Mercurius Danmark ApS

Handelsbetingelser


Virksomhedsoplysninger:


Mercurius Danmark ApS
Elbokrogen 3
7000 Fredericia


CVR: 35 51 72 51
Bankforbindelse:                     Merkur Andelskasse
Konto:                                     8401 0001259458

Priser
Alle priser i katalog og på WEB shop er anført i danske kroner ex. moms, transportomkostninger og offentlige afgifter, medmindre andet udtrykkeligt er anført.

Priserne er gældende indtil ny prisliste udsendes (typiske omkring marts hvert år). Dog kan forhold hos vores leverandør gøre, at der vil ske prisreguleringer mellem udsendelsen af vores ny prisliste. Fakturaen vil altid indeholde den aktuelle pris.

Hvis Mercurius Danmark aftaler en fast pris med køber, kan Mercurius Danmark, uanset tidligere aftale, til enhver tid hæve prisen uden at køber er berettiget til at ophæve aftalen af den grund, hvis prisstigningen sker som følge af lovmæssige ændringer eller prisstigninger på råvarer, lønninger osv. eller af andre grunde, er væsentlige og som ikke med rimelighed kunne forudses ved aftalens indgåelse.


Betalingsbetingelser
Betalingsbetingelserne er 21 dage netto. 

Efter forfald beregnes 1,5 % i rente pr. må ned. Ved udsendelse af 2. og 3. rykker på føres der et gebyr på kr. 100 for hver rykker. Ved fortsat manglende betaling vil vores fordring overgå til retslig inkasso med yderligere omkostninger til følge.


Varerne forbliver Mercurius Danmarks ejendom, indtil fuldstændig betaling er sket.


Hvor det skønnes nødvendigt, kan Mercurius Danmark ApS anmode køber om forudbetaling eller acontobetaling inden levering.

Levering
Vi sender jeres ordre med PostNord eller DSV.

Alle ordrer pakkes og fremsendes som hovedregel direkte fra vores lager i Holland.


Sendes ordren med PostNord er vores leveringstid som regel 4 - 6 arbejdsdage.

Sendes ordren på paller sender vi med DSV og der skal på regnes en leveringstid på mellem 8 – 12 arbejdsdage.


Levering sker til købers lager eller bopæl medmindre andet er aftalt. Ønskes levering hos anden part kan der opkræves ekstra leveringsomkostninger.


Hvis levering ønskes til en bestemt termin, eller hvis der i en periode afholdes ferie så levering er umuligt, bedes dette tydeligt angivet på bestillingen. Vi vil så bestræbe os på at overholde den ønskede termin. Hvis dele af bestillingen ikke kan leveres til den ønskede termin, vil vi omgående give besked herom.

Til emballage og fragt med PostNord beregner vi fragtomkostninger pr. ordre på kr. 89,00 ex moms for ordrer under 20 kg. For ordrer over 20 kg beregner vi fragtomkostninger på kr. 178,00 ex. moms.

Sendes ordren med DSV pålægges der ekstra udgift til palle på kr. 175,00 ex moms pr. palle.
 

Restordre
I tilfælde af restordre vil de manglende varer blive slette fra ordren og vil ikke blive eftersendt. Varer i restordre bedes genbestilles af køber.


Reklamation
Al reklamation skal ske skriftlig direkte til Mercurius Danmark hurtigst muligt og senest 3 hverdage efter modtagelsen af varerne. Sker anmeldelsen senere er køber ikke længere berettiget til reparation, genlevering eller erstatning.


Mercurius Danmark er ikke ansvarlig for transportskade af jeres ordre. Er der synlig skade på pakken med jeres ordre fra Mercurius, og er det overvejende sandsynligt, at denne skade er sket under transporten fra Mercurius’ lager, skal reklamation ske til transportøren (PostNord eller DSV) indenfor 24 timer efter modtagelse af pakken.


I tilfælde af en berettiget reklamation er Mercurius Danmark forpligtet til at ombytte, reparere eller kreditere de varer, der gøres indsigelse mod, så hurtigt som muligt efter at Mercurius Danmark har modtaget de returnerede varer 


Returnering

Returnering af varer kan kun ske ved forudgående aftale med Mercurius Danmark ApS. Varer der returneres pga. fejlbestilling fra kundens side, krediteres fuldt ud minus 10 %.


Ved returnering skal varerne pakkes forsvarligt og sikkert. Kunden hæfter for eventuel værdiforringelse af varen i forbindelse med returneringen. Kunden betaler fragtomkostningerne for returnering til vores lager i Holland.


Ved returnering af en større mængde varer kan afhentning aftales mellem kunden og Mercurius Danmark. Kontakt os for yderligere oplysninger.


Ved returnering af varer uden forudgående aftale kan Mercurius Danmark nægte modtagelse.


Særlige vilkår

Der afsendes ikke ordrer under kr. 500,00 ex. moms.


Hvis køberen annullerer en afgivet ordre helt eller delvist, kan de varer, der er bestilt eller forberedt til dette, plus eventuelle relaterede leverings-, og leveringsomkostninger og den arbejdstid, der er reserveret til opfyldelse af aftalen, opkræves fuldt ud hos køberen.